Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

 

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku, gerek sınai gerekse edebi, sanatsal ve bilimsel alanlarda yaratıcılık ile ortaya çıkan faaliyetlerden kaynaklı haktır.  Bir işletmenin ürünleri, görselleri, yöntemleri, kimlik unsurları, sanat eserleri ya da dökümanları fikri ve sınai mülkiyet hakkı kapsamında ele alınır. 

 

 

Telif Hakkı ve Mülkiyet Hakkı

 

Özgün tasarımlar, gayri maddi varlıklar ile ilgili sahip olunan ürüne dönüştürme, kullanmak, satma, yayma ve dağıtma gibi çeşitli haklarda tanımlanabilir. Tüm bunların yanı sıra ayrıca Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Hukuku;

 

 •  Eser sahibinin hakkı
 •  Patent
 •  Bağlantılı haklar
 •  Faydalı model
 •  Marka
 •  Endüstriyel tasarım
 •  Coğrafi işaretler sınai mülkiyet kanunu kapsamında değerlendirilir.

 

Telif hakkı eserin meydana getirildiği an kendiliğinden doğar, eserin korunması ve kamuoyuna sunulması kendiliğinden sağlanır bunun için herhangi bir bildirim ya da tescil ihtiyacı yoktur. Mülkiyet hakkı kapsamında buluşun, tasarımın ya da markanın korumasının sağlanması adına tescil ettirilmelidir.

 

Hukukun Metafizik Alanı

 

Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Hukuku, hukukun metafizik alanı olarak nitelendirilir, kanun kapsamında fikirler değil fikirlerin ortama kaydedilen ve somutlaştıran ifade tarzları korunur. Korunabilir fikir ürünleri biçimlendirme şekillerine göre;

 •  Eserler
 •  Buluşlar
 •  Tasarımlar
 •  Markalar
 •  Ticaret unvanları
 •  Internet alan adları
 •  Coğrafi işaretler
 •  Entegre devre topografyaları şeklinde sıralanır.

 

Fikri Haklar

 

Fikir ürünlerin yasal korunması fikri haklar şeklinde ifade edilir, Dünya Fikri Haklar Örgütü olan WIPO fikri hakları 2 ana başlık altında değerlendirir. Edebiyat sanat ve bilim eserleri ile ilgili haklar eser sahibi hakları bir eseri yorumlayanların hakları olarak adlandırılır. Fikir ürünlerinin konulması ifade biçimine göre değişik yasal düzenlemeler ile sağlanır.  Yasadan bazıları ise birden fazla yasadan yararlanır ve belgeli ya da doğal olarak korunur. Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Hukuku;

 

 • Patent hukuku
 •  Eser hukuku
 •  Tasarım hukuku
 •  Marka hukuku gibi başlıklar altında açıklanır.

 

Sanayi alanında uygulanabilen bir buluşun sahibine verilen belgeye patent denir.  Patent hak sahibine konuşun başkaları tarafından kullanılmasına izin vermek ya da izinsiz kullanımı engellemek gibi haklar tanır. Patent belgesi koruma başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 20 yıl süreyle geçerlidir, süre dolduktan sonra herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Türkiye'de buluşların korunması faydalı model veya incelemeli patent olarak iki farklı belgelendirme sistemi ile sağlanır. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için önkoşul teknik özelliğinin olmasıdır.

 

Marka Hakkı

 

Sahibinin özelliğini taşıyan, edebiyat bilim ve sanat alanındaki tüm ürünler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununa göre eser olarak nitelendirilir. Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Hukuku ile eserin herhangi bir şekilde tescil ettirilmesi ne yazan onaylatır olmasına gerek yoktur ama üzerindeki hakların korunması eser sahibinin ispatını kolaylaştırması için bazı işlemlerin yapılması söz konusudur. İşletmeler tarafından sunulan ürün ya da hizmetlerin piyasada ayırt edilmesini sağlayan işaretlere marka denir marka bir ticari firmanın parmak izidir. Marka ülkemizde yasal mevzuat hükümleri kapsamında Türk Patent ve marka Ofisine yapılan tescil süresi sonunda alınan tescil belgesi ile 10 yıllık dönem halinde korunur. Her 10 yılda ödenen yenileme harcı ile sonsuza kadar korunur.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım