Gayrimenkul Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Kayseri Gayrimenkul Hukuku

 

Medeni hukukun bir parçası olan gayrimenkul hukuku eşya hukuku bölümleri için de önemli bir alan olarak karşımıza çıkar. Toplumun nerede ise hemen her kesimini yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Hukuk konuları, ev, arsa ve daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiştir. Karmaşık ve detaylı yapısı nedeniyle gayrimenkul uzmanı eşliğinde hukuka aykırı durumlar affedilir. Hukuk dalının temelini oluşturan mülkiyet hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından kabul edilir ve korunur. Kayseri gayrimenkul hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

 

 •  Tapu işlemleri
 •  Kira sözleşmeleri
 •  Ayni ve şahsi hak tesisi sözleşmesi
 •  Hukuki durum tespit yapılması ve raporun hazırlanması
 •  Alım ve satım sözleşmeleri
 •  Projenin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 •  Gayrimenkul finansmanı
 •  Yabancıların mülk edinmesi şeklinde sıralanır.

 

Taşınmaz mallar üzerine yapılan tüm işlemleri ile ilgili tasarımları inceleyen gayrimenkul hukukunun alt başlıkları şunlardır;

 

 •  Ortaklığın Giderilmesi Davaları
 •  Tapu iptali ve tescil davaları
 •  Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 •  Kamulaştırma davaları
 •  Müdahalenin meni davaları
 •  Ecrimisil davalarıdır.Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

 

Eski ismi ile izale-i şuyu olan dava bir taşınmaz üzerinde birden fazla hak iddia eden kişinin hakkını alabilmesi için açtığı davadır. Ortak alınan herhangi bir gayrimenkulde ortaklığın sona ermesinin ardından tarafların rızası almaması durumunda herhangi biri kendi hakkına düşen payı almak için davayı açar.Tapu İptali Ve Tescil Davaları Nedir?

 

Haberi olmadan ya da haksız olarak şu ait olan tapunun ya da tapu hissesinin başka kişilere devri sonucu haksızlığın giderilmesi için açılan davadır. Kişi açılan dava sonucu ne yapıyorsun yeniden kendi adına tescil yaptırabilir, bu tür davalar genellikle miras davalarında yaşanır ve en tartışılan konular arasında yer alır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalarda Kayseri gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilir. Arsa sahibi yine inşaat şirketi arasında çıkan anlaşmazlıklar da açılan davalardır. Yapılan sözleşmeye göre her iki tarafta hak ve sorumluluklara sahiptir yaşanan ihtilaf durumunda sözleşme gerekçe gösterilerek dava açılabilir.,Kamulaştırma Davaları Ve Müdahalenin Men'i Davaları

 

Devlet tarafından alınan karar sonucunda bireylere ait gayrimenkullerin devlete tahsisi için açılan davaları kamulaştırma davaları denir. Devlet baraj, yol, elektrik santrali gibi bir tesis için ihtiyaç duyulan arsayı mahkemenin belirlediği ücret karşılığında tapu sahibinden alır. Kayseri gayrimenkul hukuku avukatı kapsamında olan müdahalenin men'i davası ise gayrimenkulün ya da üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasını engellemek için açılan davalardır. Miras yolu ile kalan bir evde yasal mirasçılardan birinin kalması halinde diğer mirasçıların açtığı davada gayrimenkulü boşaltmak gerekir.Ecri Misil Davası Ne Demektir?

 

Ecrimisil bir gayrimenkulün kullanılması halinde, payına düşen parayı alması için açılan davaya ecrimisil davası ismi verilir. Bir gayrimenkulde ya da konutta yaşayan pay sahibinin diğer pay sahibine hakkı olanı vermesi ya da tahsil etme amacı ile açılan davadır. Ancak ecrimisil davasının açılabilmesi için anında belirtilmiş olan şartların oluşması gerekir. Kayseri gayrimenkul hukuku hizmetleri çerçevesinde hukuki destek sağlanır ve davaların olumlu sonuçlanması için katkı sunulur. Ayrıca gayrimenkul üzerine çeşitli işlemleri gerçekleştirilebilmesi ya da buna dair görüşmelerin yürütülebilmesi için danışmanlık hizmeti sağlanır.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım