Taşıma Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Taşıma Hukuku

Taşıma Hukuku

Kayseri Taşıma Hukuku

 

Kargo, yük ya da gönderi taşıma iş sözleşmesi ya da yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği hukuk dalına Kayseri taşıma hukuku denir. Özünde temel konu, taşımanın yapıldığı ortam fark etmeden taşınan eşya taşıyıcı tarafından sorumluluğunun yerine getirilmesidir. Hava, deniz, kara ya da demiryolu ortamında eşyaların hasar görmesi, ziyan olmasın ya da geç teslim edilmesinden kaynaklanan sorunlar karşısında açılan davalara taşıma hukuku davaları adı verilir. Yolcu taşımasında, taşıyıcı yolcunun yaralanması, geç kalması, bagajının kaybolması, bagajının hasar görmesi ya da bagajın geç tesliminden sorumludur. Hem eşya hem de yolcu taşımasında taşıyıcının sorumluluğu özel çekme hakkı üzerinden sınırlandırılır. Fakat taşıyıcının kasti ya da pervasızca davranışı söz konusu olduğunda sınırlı sorumluluklardan yararlanmak söz konusu değildir.

 

 

Verilen Hizmetler

 

Eşya taşıma sözleşmesi ya da yolcu taşıma sözleşmesinin bir tarafın tüketici ise yaşanan uyuşmazlık halinde 6502 sayılı Tüketici Kanunu kapsamında değerlendirme yapılır. Kayseri taşıma hukuku CMR, CIM ve Montreal sözleşmesi gibi düzenlemelerin konu edildiği ve uluslararası tipleri taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Bu konuda hukuki destek verecek kişilerin uzman düzeyde bilgiye sahip olması gerekir. Verilen hizmetler;

 • CMR
 • CIM
 • Konteyner taşımaları
 • Ro-ro taşımaları
 • Taşıyıcı sorumluluğu
 • Yük sigortalar
 • Emtia nakliyat sigortası
 • Gümrük ve lojistik uygulamaları
 • Yolcu hakları
 • Bagaj hasarı, kaybı ya da geç teslimi
 • Rötar, uçuş iptali ya da denied boarding
 • Kargo taşımaları
 • Deniz yolu ile yapılan yolcu taşımaları
 • Multimodal taşımalar
 • Taşıma senetleridir.

 

 

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması

 

Devletlerin iç hukukundaki düzenlemelerden kaynaklanarak uluslararası taşımacılıkta sorunlar yaşanır. Kayseri taşıma hukuku ve Uluslararası taşıma hukuku genel olarak eşya taşıması ve yolcu taşımacılığına ait kurallar olarak ikiye ayrılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yolcu ve eşya taşıması ile ilgili 50 ülke ile Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması vardır. Ülkeler arası gerçekleştirilen eşya taşımacılığında uygulanan hukukun belirlenmesinde taraflar arasında yapılan kararlaştırma, teslim şekli, taşıma modeli, eşyanın niteliği ve ülkeler önemlidir. Devletler arasında herhangi bir anlaşma ya da sözleşme yoksa bu unsurlar gözetilir.

 

 

Sözleşme Türleri

 

İkili ya da çok taraflı uluslararası sözleşmeler yerel mevzuatlar arasındaki sözleşmeler inceleme konusu uluslararası ticarette en sık karşılaşılan sözleşme türleri

 •  Karayolu ile yapılan taşımaları ait CMR sözleşmesi
 •  Demiryolu taşımacılığına ait COTIF sözleşmesi
 •  Havayolu taşımacılığında ait Montreal sözleşmesi
 •  Deniz yolu taşımacılığına ait Birleşmiş Milletler konvansiyonudur.

 

 

Tek Bir Kanun Bulunmaz

 

Denizyolu taşımacılığında kullanılan belgeye deniz konşimentosu, demiryolu taşımasında demiryolu taşıma senedi, karayolu taşımasında karayolu taşıma senedi ve havayolu taşımasında havayolu taşıma senedi olarak adlandırılır. Eşya taşımasında tüm ülkeler tarafından kabul edilen ortak bir metin yoktur. Ama Birleşmiş Milletler ve bölgesel birlikler üyeleri açısından bağlayıcı normlar oluşturur. Taşımacılık sözleşmesinden dolayı yaşanan sorun ve ihtilafların çözülmesinde devletler arası ikili ya da çok taraflı anlaşmalar incelenir. Ülkemizde taşıma hukuk kuralları tek bir kanun ile toplanması dağınık bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda Türk Hukuk düzeninde ve ulusal hukukta Kayseri taşıma hukuku kurallarını içeren tek bir kanun bulunmaz. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında olaya hangi kuralların uygulanacağını tespit edilmesi gerekir.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım