Ticaret Hukuku

Anasayfa / Çalışma Alanlarımız / Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Kayseri Ticaret Hukuku

 

Kayseri Ticaret Hukuku, ticaret ile ilgili her türlü mevzuatlarda ilgili olan alt daldır. Ticari ilişkileri bulunan bireyler, ticari işletmeler, tacirler, ticaret hukuku alanında süreçlerini yürütürler. Ticaret hukuku içerisinde belirli kavramlar bulunur. Bu kavramlar, bu alanda ki hizmet gösteren avukatlar tarafından kullanılır. Ticaret ünvanı, haksız rekabet, acentalık, Ticaret ortakları, ticari işletme, Tacir, ticari defterler gibi belli başlı kavramlar bulunmaktadır. Ticaret hukuku alanında yürütülen bir hukuki süreçte, avukatınız sizin rehberliğinizi yapmaktadır. Aynı zamanda süreçte hata yapmamanız içinde yol gösterici olmaktadır. 

 

 

Ticaret Hukuku Nedir?

 

Kayseri Ticaret Hukuku, gelişen ve etki gösteren ticari faaliyetlerin Borçlar Kanunu içerisinde yetersiz kalması sebebiyle birlikte özel bir hukuk alanı oluşturularak yer edinmiştir. Ticaret Hukuku, ticari alanda yer edilen durumlarda ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda karmaşık durumda olan borç senetleri, şirket yükümlülükleri veya bunun gibi teknik hesaplar Ticaret Hukuku ile net bir şekilde açıklanmaktadır.

 

 

Ticaret Hukuku Neleri Kapsar?

 

Ticaret Hukuku, özel bir hukuk alanı olarak geliştirilmiştir. Bunun öncesinde Borçlar Kanunu içerisinde ticari süreçler işletilmekteydi. Fakat Ticaret hukukunun gelişmesi ile birlikte Borçlar Kanunundan geride kalan ve boş bırakılan alanlar, Ticaret Hukuku başlığı altında değerlendirilmektedir. Ticari bir işletme alanında oluşan herhangi bir durum Ticaret Hukuku Başlığı altında incelemeye alınır. Ticari şirketlerin faaliyetleri, kapsamları, kuruluşları, çalışanları ile çalışma biçimleri ve bununla birlikte şirketlerin yapılarındaki örgütlenme biçimleri Ticaret Hukuku kapsama alanı içerisine girmektedir. Aynı zamanda özel sigorta ile ilgili her türlü yükümlülükte bu kapsamda bulunur.  Ticaret Hukuku, ticari alanda yapılan ve hukuki boyutta yasak olan süreçlerin işlenildiği bir alandır. Kişinin ticari boyutta yaşadığı maddi ve manevi zarar yine bu hukuk alanında değerlendirilir. Zararlarının karşılanması, mahkeme karşısında alanında donanımlı bir avukat ile sağlanmaktadır.

 

 

Ticaret Hukuku İçerisinde Nasıl Uygulama Yapılır?

 

Kayseri Ticaret Hukuku;

  • Anayasadaki hükümler nedeniyle,
  • Yasadaki belli başlı çerçeveler
  • Aynı zamanda global sözleşme gibi çeşitli unsurların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

 

Bu unsurlar hukukun belirli yükümlülükleridir. Herhangi bir ticari anlaşmazlık sürecinde emredici hükümler ya da emredici olmayan şartlar, Global sözleşme hükümlülükleri gibi unsurlara bakılarak, Yargıtay kararı verilmektedir. Ticari anlaşmazlıklar Medeni Kanun içerisinde ve ticaret kanunu içerisinde bir anlaşmazlıksa, bu durum sürecin uzamasını da sağlar. Böyle durumda, özel olarak oluşturulmuş ticaret kanunu içerisinde bakılmaktadır. Borçlar Kanunu bu gibi durumlarda bulunmaz. Borçlar kanunu ile ticaret kanunu, aynı ölçüde çalışma gösterir. Bir ticari anlaşmazlığın hem borçlar kanununda yer alması, hem de Ticaret kanununda yer alması, sonuç olarak Ticaret kanunundan bir değerlendirilmeye varılacağını gösterir.

 

 

Ticari İşletme Hukuku Nedir?

 

Ticari işletme hukuku, ticaret kanunu içerisinde yer almaktadır. Ticari yapılandırmaların ve işletmeye yönelik kapsamların ele alınmasında yer edinen bir kanun alanıdır. Burada herhangi bir işletmenin yapısı, kurulma süreci ve ilerleyen durumlarına dair süreçlerde bulunan hükümlerdir. Ticari işletme hukuku, tacir ile esnaf arasında bulunan farklılıkları inceler ve bu inceleme sonrasında ortaya çıkan analizleri belirli hükümleri sıralamaktadır. Ticaret Hukuku başlığı altında yer edilen ticari işletme hukuku;

 

  • Ticari yargı
  • Haksız rekabet ve bunun beraberinde ki  durumları sürecinde bulundurur.

 

 

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım