Kayseri Miras Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Miras Avukatı

Kayseri Miras Avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olan Miras Hukuku, gerçek bir kişinin ölümü veya gaiplik durumuna karar verilmesi hallerinde, mal varlığının kimlere ne oranda ne şekilde dağıtılacağına ilişkin kanunları, kuralları ve çalışmaları düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras hukuku alanındaki sorunların çözümü için görev yapan avukatlar bulunmaktadır. Kayseri miras avukatı bunlardan biridir. Aslında miras hukuku, günümüzde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Miras hukuku başlığı altında; miras bırakan, mirasçılar, tereke, vasiyetname, mirasın kazanılması, mirasın paylaşılması ve mirastan ile ilgili sorumluluklar gibi birçok konu düzenlenmiştir.

 

 

Miras Hukuku Nedir?

Bir kişinin ölümü ve gaiplik durumunun kesinleşmiş olması neticesinde kişinin malvarlığını düzenleyen hukuk dalına Miras hukuku ismi verilmektedir. Özel hukuk söz konusu olduğunda en geniş alanlardan biri olan medeni kanun bir alt dalı olan Miras Hukuku ile ilgili önemli noktalar vardır. Miras hukuku davalarında ayrıntının fazla olmasından dolayı uzun bir süreç gerekebilir. Miras hukuku alanındaki sorunların çözümü için görev yapan avukatlar bulunmaktadır. Bu konuda hizmet veren Kayseri miras avukatı, yasal düzenlemeler çerçevesinde belirtilmiş olan bir branş bulunmasa da halk arasında miras hukuku avukatları olarak bilinen uzmanlar mevcuttur. Sıklıkla karşı karşıya kalınan Miras hukuku davalarının farklı özellikleri vardır. Miras hukuku davalarının bazı sebepleri şu şekildedir;

 

  • Mirastan mal kaçırma,
  • Mirasta mal paylaşımı,
  • Mirasta saklı pay,
  • Tenkis davası,
  • Mirasın reddi,
  • Vasiyetnamenin iptal edilmesi ve düzenlenmesi,

 

Kayseri Miras Avukatı belirtilen sorunlarının çözülmesi için ilgili mahkemelerde görev yapmaktadır. Miras hukuku alanında kabul edilen iki tür yasal mirasçı vardır. Bu mirasçılar yasal mirasçı ve atanmış mirasçı şeklinde ifade edilebilir. Miras hukuku alanında sık sık karşılanan terimlerden biri olan tereke, kişilere bağlı olmayan ve mirasçılara verilen mal varlığıdır. Atanmış mirasçılar, miras bırakanın iradesiyle belirlenmektedir.

 

 

 

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hukuk alanındaki önemli uygulamalardan biri olan mal paylaşımı Miras hukuku ile ilgilidir. Peki Miras hukukunda mal paylaşımı nasıl yapılır? Bir kişinin ölüme bağlı tasarruflarla veya gaip kalması durumunda ortaya çıkacak olan mirasın paylaşımında dikkat edilen özel ve belli hususlar vardır. Miras bırakan kişi tarafından hazırlanmış bir vasiyetname olması durumunda vasiyetnamede belirtilen hususlar dikkate alınır. Yaşamını devam ettirirken vasiyetname hazırlamamış olan kişilerin miras paylaşımı çeşitli noktalar ele alınarak yapılır. Kişilerin mal varlığının dağıtılmasındaki en önemli nokta eşlerin hayatta olup olmamasıdır. Eşlerin hayatta olması durumunda malvarlığının 4 de 1’i eşlere verilecektir. Kalan kısım ise çocuklar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Vefat durumunda geride kalan eşin isteğine bağlı olarak anne ve baba ile birlikte mirasçı olmak mümkündür. Bu tür durumlarda yarı mirasçı eş iken diğer yarı mirasçısı da anne ve babasıdır. Mal paylaşımı hakkındaki profesyonel ve detaylı bilgilere Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu hizmetleri ile birlikte ulaşılabilir, Kayseri miras avukatı ve Kayseri miras hukuku için detaylı bilgilendirmeye sahip olabilirsiniz.

 

 

 

Kayseri Miras Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Ülkemizde avukatların yalnızca belli bir hukuk dalında dava almak zorunda olduğu bir uygulama mevcut değildir. Her daldan dava seçme hakkına sahiptir (ticaret, ceza, bilişim, mal paylaşımı, velayet ve vergi hukuku gibi). Ancak genellikle aynı hukuk dalı üzerinden dava almayı tercih ettiklerinden kendilerini aynı hukuk dalında uzman olarak tanıtabilmektedir, bununla ilgili özel sertifika almasına gerek yoktur. Genellikle miras hukukuna ilişkin çalışmalar yaparak miras hukuku ile ilgili uyuşmazlıklar almayı tercih ederek Kayseri miras hukuku konusunda uzmanlaşmış ise mirasa dair davalarda vekillik hizmeti verebilmektedir. Miras sürecinde mirasın paylaştırılması ya da miras bırakanın vefat öncesinde mirasının paylaştırılması, vasiyetname düzenlenmesi gibi miras bırakan ve mirasçılar açısından farklı hukuki durumlar oluşabilmektedir. Mirasçı sıfatına sahip olanlar gerek miras bırakanın borçları olduğunda mirasın reddedilmesi davası gerek mirasta yaşadığı hak kaybı adına tenkis davası açma hakkına sahiptirler. Bu nedenle mirasta ayrıntılı olarak bilgi almak ve ileride hukuki bir kaybın yaşanmaması adına uzman bir miras avukatından yararlanılması gerekmektedir. Kayseri de bu konuda Kayseri Miras avukatı Dilan Ergüneş hizmet vermektedir. Yalnızca miras davaları ile ilgili vekillik hizmeti verilmemektedir. Mirasa ilişkin her türlü uyuşmazlığı çözüme kavuşturmada, miras öncesi uyuşmazlık çıkmaması adına tedbirler alınmada, mirasçılar arasında paylaşımın ne şekilde yapılacağına dair bilgilendirmede vekillik hizmeti gerçekleştirebilmektedir.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım