Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun bir dalını oluşturan, eşya hukukunda oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümlendiği ve taşınmazda denilen konuların birleşiminden oluşan hukuk dalıdır. Kayseri Gayrimenkul avukatı bu hususta hizmet vermektedir. Medeni Kanun’da yer alan eşya hukukunda oluşan uyuşmazlıkların büyük çoğunluğu Gayrimenkul Hukukunda çözüm bulmaktadır. Kayseri Gayrimenkul Hukuku kapsamına giren iş ve işlemler oldukça geniş bir yelpazede yer almaktadır. Bu sebepledir ki bu alanda verilen danışmanlık hizmeti müvekkiller nezdinde son derece önem arz etmektedir.

 

 

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli bir parçası olup, eşya hukukuna bağlı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. Birçok istisna ve detay barındıran gayrimenkul hukuku, tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla içe içe bir şekilde biçimlenebilmektedir. Bu sebeple oldukça karışık ve zor bir hukuk dalı olarak görülmektedir.

Genellikle Asliye Hukuk mahkemelerinde görülen davalar, özellikle gayrimenkul davasına konu olan taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede açılan davalarla sonuçlanmaktadır. Hemen hemen her insanın değerine ve miktarına bakılmaksızın bir mal varlığı bulunmaktadır. Dolayısıyla her yatırımcı ya da mal sahibi için önemli olan hakların zamanında ve doğru yöntemler ile güvence altına alınması gerekir. Gayrimenkul davaları zorlayıcı ve karışık davalar olduğu için bir uzmanından bir fikir almadan çözüme ulaşmak müvekkil için ileriki zamanlarda sıkıntı oluşturabilir. Kayseri gayrimenkul avukatı zorlu olan gayrimenkul davalarında uzman görüşü ve tecrübesiyle size hukuk üstünlüğü sağlamaktadır.

 

 

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Kayseri gayrimenkul avukatı bu davaların büyük bir çoğunluğu ile ilgili taşınmazın ikametinin bulunduğu asliye mahkemelerinde çalışmaktadır.  Bununla birlikte bazı davalarda kadastro, sulh hukuk gibi çeşitli mahkemelerde de dava açılabilmektedir. Arsa davası, Şufa davası, İzale-i şüyuu davası, Muvazaa, Kamulaştırma Davası (İstimlak Davası), El atmanın Önlenmesi (Men-i Müdahale Davası) Tarla Davası, Ecrimisil, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar, Tapu İptali ve Tescil Davası, Kadastro Davaları, Tahliye Davası, Kira Uyuşmazlıkları ve benzeri davalar Kayseri Gayrimenkul Hukuku kapsamında görülmektedir. Kayseri Gayrimenkul hukuku tapu ve tescil davaları, istihkak davaları, kira bedeli tespiti ve tescili, kamulaştırma davalarında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara çözüm getirir. Kayseri gayrimenkul avukatı bu çözümü müvekkil nezdinde hukuk üstünlüğü sağlamasına yardımcı olur.

 

Taşınmaz mallar ait davaların çok sık yaşanıyor olması ve dava süreçlerinde farklı kanun branşlarına da atıf yapılması gayrimenkul hukukunu oldukça önemli hale getirmektedir. Gayrimenkul hukukuna temel teşkil eden dava türleri konut, arazi, tarla, bina gibi farklı gayrimenkul davalarından meydana gelmektedir. Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konularını şöyle sıralayabiliriz;

 

Tapu davası; Gayrimenkul hukuku kapsamında yer alan ve taşınmazlarla ilgili dava konularından biri tapu davalarıdır. Tapu tescil veya tapu iptali gibi dava türlerini kapsayan tapu davalarında, hukuka aykırı olan düzenleme varsa düzeltilmesi ve bu sebeple yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

 

İstihkak davaları; bu tür davalarda taşınmazların başkaları tarafından haksız yere işgal edilerek kullanılması dava konusudur. Zaman aşımının söz konusu olmadığı bu tür davalar zilyetsizliği haksız yere elinden alınan kişi veya varisleri tarafından taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılan davalarla takip edilir.

 

Kira davaları; Kiracı veya mal sahibi tarafından açılabilir. Genellikle, kira bedeli veya tahliye sebebiyle oluşan anlaşmazlıklar dava konusudur. Kira bedeli davaları taraflar arasında kiraya konu olan gayrimenkulün kira bedelinin belirlenmesi amacıyla açılmış olan davalardır. Kira sözleşmesinde belirlenmiş olan kira artışlarına uyulmaması veya kiracıyı mağdur eden miktarlarda kira artışı taleplerinde Sulh hukuk mahkemelerine dava açılabilir.

 

Kamulaştırma davaları; Kamunun yararı göz önünde tutularak, özel mülk, arazi gibi gayrimenkullerin eder fiyatları ödenerek kamulaştırma işlemlerine yapılan itiraz veya anlaşmazlıklara yönelik açılan davalardır. Arazi ve arsalarda oldukça sık görülen kamulaştırmalar, kamu ihtiyaçlarına uygun olması halinde ev, apartman gibi yapıları da kapsayabilmektedir.

 

İzaley-i Şuyu davaları; İki veya daha fazla ortağı bulunan taşınır veya taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Davalar gayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

 

Bu davalar kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla olan gayrimenkul ilişkilerini gayrimenkul hukuku ele almaktadır. Kayseri gayrimenkul hukuku konusunda uzman bir görüş almak istiyorsanız hukuk büromuzla irtibata geçerek Kayseri gayrimenkul avukatı konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım