Kayseri İcra İflas Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri İcra İflas Avukatı

Kayseri İcra İflas Avukatı

İcra ve iflas hukuku, alacaklının alacağına en kolay ve hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkanı sağlayan bir hukuk dalıdır. Kayseri icra ve iflas avukatı icra ve iflas hukuku kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak amacıyla çalışır.

Türkiye’de bu hukuk dalı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu hukuk dalında mahkemenin kararlarına uygun olarak borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasına olanak sağlar.

 

 

 

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

Neredeyse her davanın icra ve iflas hukuku kapsamında değerlendirildiğini göz önünde bulundurarak alacaklı ve borçlunun prosedürler hakkında bilgi sahibi olması, bunu da danışmanlık hizmetlerinden yararlanarak yapması gerekiyor. Kayseri icra ve iflas avukatı olan Dilan Ergüneş gerek bireysel ve gerekse kurumsal icra takip işlemleriyle iflas işlemlerini başarıyla yürütmektedir.  İcra iflas hukuku ile alacaklı, borçlunun taşınır ya da taşınmaz malvarlıklarına el koyarak alacağını tahsil etmeye çalışmaktadır. Bu konuda eğer borçlunun malvarlığı bulunmuyor ise, bankalardaki veya üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz konulabilmekte ayrıca borçlunun adresine menkul haczi yapılarak borç tahsilatı yapılmaya çalışılmaktadır.

 

 

Kayseri İcra ve İflas Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Ne yazık ki, borcunu ödemeyen borçlular hakkında bir hapis cezası müeyyidesi uygulanmasa da borçludan usulüne uygun ödeme taahhütnamesi alarak veya ticareti usulsüz terk nedeni ile şikayetçi olarak ya da alacak karşılıksız bir çeke dayanıyor ise karşılıksız çek şikayetleri ile borçlu hakkında ceza almaya çalışmakta ve borcunu ödetmeye çalışarak alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak büromuzun temel prensibidir.

Bir borçlu hakkında elinizde evrak var ise, söz konusu evraklarınız ile icra takibi başlatabilirsiniz. Peki nedir bu evraklar? Örneğin mahkeme kararları, fatura alacakları ve çek senet bono gibi evraklar. Birinden alacağınız var ise ve bu konuda borçludan paranızı tahsil edemiyor iseniz, bu evraklarla başvurarak borçlu hakkında ivedilikle yetkili icra dairelerinde icra takibi başlatmanız ve alacağınızı tahsil etmeye çalışmanız gerekmektedir.

 

 

 

İcra ve İflas Hukuki Süreci

İcra dosyalarında hızlı işlem çok önemli olup, her geçen gün aleyhinize işleniyor diyebiliriz. Çünkü sizden önce borçlu aleyhine başlatılan icra takipleri ile sizden önce borçlunun malvarlığına haciz konulur ise veya 3. kişilerdeki hakları haczedilirse, alacağınızı almanız zorlaşmaktadır. Alacak konusunda sıraya girersiniz diyebiliriz.

Bu sebeple birinden alacağınız var ise bu alacağı bekletmeden icra takibi başlatmanız size kar sağlayacaktır. İcra takibi süreci şu şekilde olmaktadır; İcra takibi başlatıldıktan sonra icra idaresi ödeme emrini ilgili borçluya posta yoluyla göndermektedir. Borçlu kişi süresi içerisinde söz konusu icra takibine itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer bu süre zarfında itiraz etmez ya da itirazı iptal edilirse veya kaldırılırsa ödeme emri kesinlik kazanır. Ödeme emrinin kesinleşmesiyle birlikte artık haciz işlemlerine başlanabilmektedir.

 

Kayseri İcra ve İflas Avukatı Dilan İcra ve İflas Hukuku uygulamaları kapsamında verdiği başlıca hizmetleri şu şekilde sıralamaktadır;

 

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması.
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların ödenmesi için icra takibi yapılması.
 • Finans, kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma.
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve davanın takip edilmesi.
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davası açılması ve dava sürecinin takibi.
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi.
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesi.
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini hazırlanmasına hukuki destek verilmesi.
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması.
 • İflas davası süreci ve iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının ve hakların korunması.
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yerine getirilmesi.
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilan edilmesi.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması.
© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım