Kayseri İş Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri İş Avukatı

Kayseri İş Avukatı

Kayseri iş hukuku, maaş karşılığı çalışan işçi ve personelin çalışma kurallarını belirleyen alandır. Kayseri iş avukatı ise bu konuda hizmet veren kişilerdir. İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacakları bulunması halinde bu haklar anlaşma yoluyla işveren tarafından ödenmediği takdirde çalışan personel işçilik alacağı davası ile tazmin yoluna gidilmektedir. İşçinin en az altı ay çalışması ve işyerinde fesih tarihi itibariyle otuzun üzerinde işçi çalışması durumunda işe iade davası açılabilmesi mümkündür. İşçinin sigortasının yapılmamış olması veya işçinin daha yüksek bir ücret almasına rağmen düşük sigorta gösterilmesi halinde sigortalılığın tespiti davası açılmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları durumunda işyerine karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Normal koşullarda istifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır, ancak yasa ve mevzuatta belirtilen haklı sebeplerin varlığı halinde fesih yapma ve tazminata hak kazanmak mümkün olmaktadır. Hukuk büromuzca, iş hukukunun tüm alanlarında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.

 

 

Kayseri İş Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

İş hukuku alanında uzmanlaşan Kayseri iş avukatı dava süresince Yargıtay kararlarında en son hangi kararların çıktığını, Yargıtay kararlarının hangi görüşte olduğunu, uygulamada mahkemelerin benzer olay ve durumlarda ne şekilde hüküm kurduğunu detaylı olarak takip edip bilmektedir. Davacının davada sunduğu iddiaların ise ne şekilde ispat edebileceği, davada talep edilecek değer üzerinden mahkemenin hangi oranda hak indirimi uygulayabileceği gibi detayları da önceden öngörü ve tecrübesine dayanarak hesaplamada bulunacaktır. Kayseri İş Avukatı;

 

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanmasını sağlar.
 • İş anlaşmasının sona erme sürecinde fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
 • Kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesine katkıda bulunur.
 • İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Sendikal nedenlerle iş anlaşmasının feshi nedeniyle dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mobing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibinin yapılması.
 • İş kazasından dolayı meydana gelen tazminat hakkı ve ceza dava açılması, dava sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması.
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal yönetmelik hakkında bilgilendirme yapılması.
 • İşveren ve personellerin, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunması.
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin uygunlukla hazırlanması.
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

Kayseri iş avukatı tüm bu süreçlerde size gereken danışmanlık hizmetini sunarken süren ya da açılan davalarınızın takip edilerek sonuçlandırılmasına yardımcı olur.

 

 

İş Hukuku Nedir?

 

İşçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarının tahsiline yönelik hizmetleri barındıran bir hukuk dalıdır. Ayrıca yine işçilerin iş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi dava hizmetlerinin verilmektedir. Kayseri iş avukatı işçi haklarının yanı sıra işverenler içinde belirtilen hakları gözetir. İşverenler yönünden ise öncelikle şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesi, olası davalarda karşılaşılması muhtemel sorunların ortadan kaldırılarak önleyici hukuk hizmeti verilmesi, dava aşamasında ise işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak tazminat ve ücret talepleri yanı sıra varsa diğer haksız taleplere karşı yürütülen hizmettir.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım