Kayseri Ticaret Avukatı

Anasayfa / Makale & Blog / Kayseri Ticaret Avukatı

Kayseri Ticaret Avukatı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku esaslarını belirleyen temel kanundur. Ancak bu kanunun yanı sıra, Türk Medeni Kanunu ve özellikle Türk Borçlar Kanunu da Ticaret Hukuku bünyesinde görülen uyuşmazlıklarda göz önüne alınması gereken temel kanunlardandır. Kayseri ticaret avukatı bu konuda müvekkillere uzmanlık alanıyla yardım sağlamaktadır.

 

 

 

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, ticari bir faaliyeti düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari faaliyetler ise ticari malların üretimi, tüketimi ve değişimi aşamalarından oluşmaktadır. Ticaret hukuku; Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evraklar Hukuku’ndan oluşmaktadır. Ticaret hukuku; Borçlar Kanunu’nda değinilmeyen veya çok az değinilen alanların doldurulmasını sağlamaktadır. Ticaret hukuku; ticari işletmeyi ilgilendiren her detay hakkında kanuni bir sınır belirlemektedir. Ticari şirketlerin yapıları başta olmak üzere çalışması ve eylemleri nasıl başlayıp sona ereceğine kadar kapsamlı yükümlülükler Kayseri ticaret hukuku içerisinde yer alır.

 

 

 

Kayseri Ticaret Avukatı

Kayseri Ticaret Avukatı, günümüz artan ticari ilişkilerden dolayı çıkan anlaşmazlıklar ile ilgili davalara bakmaktadır. Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yürüyen ticari konularda hakların korunması sağlanmaktadır. Bu tür davalarda bir avukat tutmanız sizlerin faydasına olacaktır. Şirketler arasındaki ticari ilişkilerde sözleşmelerde verilen hükümlerin yerine getirilmemesi gibi durumlarda ticaret mahkemelerinde davalar açılmaktadır. Kayseri Ticaret Avukatı, ticari şirketlerin veya ihracat yapan firmaların anlaşmazlıklarda veya hukuksal problemlerinde bu davalara bakmaktadır. Bu tür davalarınız için hukuk büromuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Kayseri Ticaret Avukatı, ticari sebeplerde olan anlaşmazlıklara bakmaktadır. İşçi ve işveren arasındaki hukuki anlaşmazlıklar için iş avukatı ile çalışmanız sizlerin faydasına olacaktır. Bu konu ile ilgili avukat numarası ile davanızın süreç takibini sağlayabilirsiniz. Örneğin gecikmiş prim borçlarının alınması, geçmişte sonradan farkına vardığınız ödenmemiş primler, tazminat haklarınızı talep edebilirsiniz. Diğer bir örnekse iş yerinin iflasından dolayı kapanan işyerinden tazminatlarınız ve diğer alacaklarınız ile ilgili davalar uzun sürmektedir. Nedeni ise iflas ilan etmiş işyerinden alacaklı olan firmaların ve tedarikçilerin sayısının fazla olmasıdır. Böyle bir durumda avukat ile çalışmanız sizin faydanıza olacaktır.

 

Kayseri ticaret hukuku alanında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir;

 

 • Şirket, şube, irtibat bürosu kuruluşu,
 • Birleşme ve devralmalar, şirketlerin yeniden yapılandırılması
 • Ortaklık ve feshi,
 • Şirketlerin tasfiyesine ilişkin iş ve işlemler,
 • Her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, değiştirilmesi.
 • Hisselere yönelik işler, pay ve hisse senedi işlemleri ve hisse devir, mutabakat metni gibi evrakların hazırlanması ve incelenmesi
 • Rekabet Hukuku'ndan kaynaklı iş ve işlemler
 • Tüketicilere karşı ticari işletmeler veya şirketlerin karşı karşıya kaldıkları problemler
 • Ticaret Hukuku'na ilişkin her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri.
 • Ticari sözleşmeden kaynaklanan alacak takipleri ve borçlu işlemleri
 • Şirketlere ve ticari işletmelere düzenli hukuk müşavirliği.
 • Ticari davaların açılması ve takibinin yapılması.
 • Yabancı yatırımların planlanması ve yönetimi.
 • Ticaret sicilleri, bakanlıklar ve düzenleyici kurumları nezdinde tescil, izin, bildirim ve ilanlar;
 • Kıymetli Evrak Hukuku'ndan doğan uyuşmazlıklar (Çek, Bono ve Poliçe);
 • Şirket ana sözleşmelerinin ve esas sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi.
 • Şirket dökümanlarının hazırlanması, takibi, denetimi, tercümesi, noter tasdiki, konsolosluk onayı ve apostil işlemleri;
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve değiştirilmesi.
 • Şirketlere ilişkin kısmi ve tam bölünme işlemleriyle birleşme işlemlerinin yürütülmesi
 • Kurumsal yeniden yapılandırma ve şirket türü değiştirme süreçleri
 • Tasfiye, iflas ve konkordato süreçlerinin takibi ve yönetilmesi
 • Ticari hile ve usulsüzlük meseleleriyle ticari ceza hukuku kapsamında avukatlık hizmetleri.
 • Elektronik ticaretten kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve takibi.
 • Deniz ticareti alanındaki sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve düzenlenmesiyle bu konuda açılacak davaların takibi.
 • Sigorta sözleşmeleri ve uyuşmazlıkları.
 • Rekabet Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi.
 • Uluslararası Ticaret Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi.
 • Kooperatif Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi.
 • Bankacılık ve Finansman Hukuku'ndan kaynaklanan iş ve davaların takibi,
 • Şirketlere ve kooperatiflere önleyici hukuki danışmanlık ve dava/iş takibi hizmeti verilmesi
 • Ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi
 • Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İş sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • ​Genel kurul iptal davalarının açılması ve takibi
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • Ticaret Hukuku kaynaklı diğer iş ve işlemler.

 

Kayseri ticaret avukatı bilgi tecrübesi ile sizlere hizmet vermektedir. Bu tür davalarda süreci avukatınızın takip etmesi çok büyük önem taşımaktadır.

© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım