Dilan ERGÜNEŞ Hukuk Bürosu

Pratik ve Yaratıcı Çözümler Üretmek Konusunda Önemli Bir Uzmanlığa Sahip Kadroyla Hukuk Hizmeti Vermektedir

Dilan ERGÜNEŞ Hakkında

Dilan Ergüneş hukuk bürosu, Kayseri’nin en yenilikçi, köklü ve tam teşekküllü hukuk firmalarından biri olarak; çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren,son derece karmaşık konuları basitleştirerek, pratik ve yaratıcı çözümler üretmek konusunda önemli bir uzmanlığa sahip kadroyla hukuk hizmeti vermektedir
Ofisimiz, uzman ve tecrübeli ekibi tarafından son derece titiz ve detaylı bir hazırlık süreci sonunda yürütülen hukuki hizmetlerle son derece olumlu sonuçlar alarak bu alanda da güvenilir bir büro olarak öne çıkmaktadır.
Bizi Tanıyın

Arabuluculuk Hizmetleri

Sözleşme Hukuku

KVKK Bilişim Hukuku

Ticaret Hukuku

İş Hukuku

Medeni Hukuk

Miras ve Eşya Hukuku

Ceza Hukuku

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Taşıma Hukuku

Blog & Haber

Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı

Taşıma hukuku, bünyesinde eşya, kargo, yük ve gönderi taşıma sözleşmesi ile yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı bu doğrultuda hizmet vermektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin ön planda olduğu, uluslararası boyutta taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı özellikle taşıma hukukunda uzman düzeyde bilgiye sahiptir.

 

 

 

Taşıma Hukuku Nedir?

İnsanoğlunun var olduğu her dönemde, ülkede adalete ve hukuka ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte Türkiye’de birçok hukuk dalı vardır. Tüm hukuk dalları insanların uğrayacakları haksızlıklara çözüm getirmek için vardır. Aynı zamanda iş yerleri de hukuk kuralları çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Başınıza gelebilecek her türlü haksızlığa karşı dava açma hakkına sahipsiniz. Farklı konular üzerinden düzenlenen kanunlar içerisinde lojistik hukuku ve taşıma hukuku da ayrıca ele alınmıştır. Taşıma hukuku, bünyesinde eşya (kargo, yük, gönderi) taşıma sözleşmesi ve yolcu taşıma sözleşmesinin incelendiği bir hukuk alanıdır.

 

Taşıma hukukunun özünde, taşımanın yapıldığı ortam kara, deniz, hava ya da demiryolu fark etmeksizin, taşınan eşyanın ziyan, hasar veya geç teslimi dolayısıyla taşıyıcının sorumluluğu yer almaktadır. Yolcu taşımalarında ise, taşıyıcı, yolcunun ölümü, yaralanması, gecikmesi, bagajının hasarı, kaybı ve geç tesliminden sorumludur. Eşya ve yolcu taşımalarında taşıyıcının sorumluluğu özel çekme hakkı (SDR) üzerinden sınırlandırılmıştır. Ancak taşıyıcının kastı ya da özensiz davranışı söz konusu ise, taşıyıcı sınırlı sorumluluktan yararlanamaz. Bununla birlikte eşya taşıma sözleşmesinin ya da yolcu taşıma sözleşmesinin bir tarafı tüketici ise, uyuşmazlık 6502 sayılı Tüketici Kanununun kapsamında değerlendirilmektedir. Taşıma hukuku CMR, CIM, Montreal Sözleşmesi gibi uluslararası düzenlenmelerin mevzu bahis olduğu, uluslararası tipte taşıma senetlerinin kullanıldığı uzmanlık isteyen bir hukuk dalıdır. Kayseri taşıma hukuku avukatı özellikle taşıma hukukunda uzmanlık seviyesinde bilgi birikimine sahiptir.

 

 

 

Kayseri Taşıma Hukuku Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

Kayseri taşıma hukuku avukatı, taşıma ve lojistik sektörünün yasal yoldan tüm yönleri için hizmet vermektedir. Bu doğrultuda Dilan Ergüneş Hukuk Bürosu müvekkillerinin asıl hedefine ulaşmak için özel çözüm önerileri sunmaktadır. Bu sebeple biz, yurtiçi ve yurtdışında kara, hava ve deniz taşımacılığı ile ilgili navlun / kargo taleplerinin işlenmesi de dahil olmak üzere, taşıma ve lojistik sektörüne eksiksiz ve yetkin yasal hizmetler vermekteyiz. Bunların yanı sıra çok yönlü kargo taşımacılığı; mahkemelerde veya tahkim kuruluşlarında tazminat talepleri ile ilgili hukuki süreçlerin takibi; taşımadan kaynaklanan icrai işlemlerin takibi; taşıma ve lojistik ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü, uygunluk denetimi de Kayseri taşıma hukuku avukatı sunduğu sayısız hukuki hizmetten yalnızca bazılarıdır. Buna ek olarak, tecrübeli ve uzman avukatlık hizmeti ile taşıma ve lojistik alanları ile ilgili olarak gerekirse iş, şirket, emlak ve veri koruma hukuku ile fikri ve sınai haklar hukuku gibi ilgili tüm yasal konularda da hukuki yardım sağlamaktadır.

 

Hukuk büromuzun Kayseri Taşıma Hukuku ile ilgili sunduğu hizmetlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 

 • Taşıma senetlerinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkların çözümünü sağlama
 • Kargo taşıması esnasında meydana gelen zararlar ve sözleşmeye dayanan hak iddialarını gözetme
 • Taşıma sonucu ortaya çıkan her türlü maddi ve manevi zararların tazminini sağlama
 • Karayolu, demiryolu, hava ve deniz yolu taşımacılığı sırasında meydana gelen hukuki anlaşmazlıklar
 • CMR ihtilaflarından doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Rekabet hukukuna ilişkin davalar
 • Gemi ipotekleri ve diğer alacaklı hak ve teminatları
 • Gemi siciline tescil ve terkini işlemleri
 • Gemi üzerine ipotek tesisi
 • Sigorta şirketlerinin taşıyıcı firmalara açtığı prim alacağı davaları
 • Rücu davaları
 • CMR kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların çözümü
 • FCR kaynaklı hukuki anlaşmazlıkların çözümü
 • Taşıma Senetlerinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkların çözümü
 • Taşımacılık alanında kullanılan sözleşmelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi.

 

 

Kayseri taşıma hukuku konusu doğrultusunda hazırlanacak belgeler ve sözleşmeler için bilgili ve tecrübeli bir avukata ihtiyacınız vardır. Bu yüzden Kayseri taşıma hukuku avukatı ile hukuk büromuzla irtibata geçerek bu konularda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda hazırlanan belge ve sözleşmelerin geçerliliği içinde uzman bir avukat yardımı alabilirsiniz

21.01.2021

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı

Kayseri KVKK bilişim avukatı aracılığıyla değişen ve hızla gelişen dünyada kendi haklarınızı teknolojik düzeyde de koruma altına almayı mümkün hale getirebilirsiniz. Bu noktada özellikle hukukun ne derece önemli bir alan olduğunu görebilirsiniz. Yenilenen teknolojik gelişmelerle beraber hukuk için de ayrı bir müdahale sahası oluştuğu su götürmez bir gerçek. Bilişim hukuku da son dönemlerde ortaya çıkmış olan teknolojik gelişmeler kapsamında meydana gelmiş bir alandır. Ülkemizde bu hakların korunması ve muhafaza edilmesi için hukuki yaptırımların da giderek daha sıkı bir hal aldığı da net şekilde bilinmekte. Hem denetimler hem de hukuki alt yapı eksiksiz geliştirilmektedir.

 

 

 

KVKK Bilişim Hukuku Nedir?

 

Kişisel veri, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aklımıza en sık gelen isim ve soy isim kimlik ya da telefon numarası olsa da bunlarla sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazede yer alan her türlü bilgilerimiz bu kavrama dahil edilmektedir. Kişisel Verilerimizin Korunması Anayasa ve 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) ile güvence altına alınmıştır.

 

Küreselleşen ve ilerleyen teknolojiyle beraber kişisel verilere ulaşmak artık çok daha kolay. İnternet artık hayatımızın her noktasında bizimle gün içerisinde birçok siteye üyelik oluşturup verilerimizin bir kısmını aleyhimizde kullanılacak şekilde paylaşıyoruz. Hayatın her noktasında karşımıza çıkan internet için düzenleme yapılması herkes için gerekli hale geldi. Özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde kabul gördüğümüz bu kanunun bir diğer gerekçesi de İNTERPOL teşkilatının ülkemizdeki makamlarla veri alışverişi ve paylaşımında bulunması için de bir güven teşkil etmekteydi. Kayseri KVKK bilişim avukatı teknoloji dünyasında haklarınızı korumak ve sanal dünyada koruma altına almak için hizmet vermektedir.

 

Bilişim sözcüğü, bilgi ve iletişim sözcüklerini bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bu hukuk dalı ile elektronik ortamlarda belge paylaşımı, iletişim kurma sağlanması hukuki boyuta ulaştırılmış ve hukuka aykırı bir davranışın sergilenmesi halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Ayrıca teknoloji ve bilgi ortamının kötüye kullanılması, hukuka aykırı durumların oluşması engellenmek istenmiştir.

 

Kayseri KVKK bilişim avukatı birden fazla hukuk konusuna bakmaktadır. Örneğin; bilgisayar ortamında imzalanacak olan sözleşmenin niteliği ve şartları Borçlar Hukuku konusu olup yazılımların kullanılması ise Fikri ve Sınai Hukuku konusuna girmektedir. Görüldüğü üzere tek bir yasa altında toplanmamış, birden fazla yasa bilişim hukuku adı altında kanun maddeleri eklenmiştir. Ancak uygulamada en çok rastlanılan ve Ceza Hukukunu ilgilendiren konulardan birisi de bilişim suçlarıdır. İnternet ortamında işlenen ve cezai yaptırımı olan suçlar bu ad altında anılmaktadır. Korunmak istenen hukuki değer, kişilerin bilgilerinin tutulduğu veya bilgilerin iletilmesinin hukuka aykırı olarak yapılması halindeki her davranıştır. Teknolojinin gün geçtikçe hızla ilerlemesi nedeniyle bu dal altında yeni suç türleri de girmektedir. Her gün farklı suç tiplerinin çıkması nedeniyle sınırlı bir suç sayılamayacaktır.

 

 

 

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

 

Kişilerin elektronik ortamda haklarının korunması için son dönemlerde çok daha fazla emek verdiği ve çaba gösterdiği de görülmektedir. Kişilerin hem haklarının hukuki bağlamda daha sorunsuz şekilde korunması hem de avukatların bu alanda daha geniş bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olmaları verimliliği artıran hususlardandır. Ayrıca suçluların tespit edilmesinde kullanılan teknik emniyet yöntemleri de gelişim göstermiştir.

 

Bilişim hukuku konusunda Kayseri KVKK bilişim avukatı size gerekli olan desteği sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimiyle verecektir. Dava açma ve dava takibinin yapılmasından başlayarak dava süreci hakkında bilgilendirmeye kadar her alanda gerekli işlemler tamamlanacaktır. Bu süreç içerisinde kişilerin dikkate alması gereken hususlardan bir diğeri de kesinlikle iş birliği kuracağınız avukatınızın daha öncesinde kaç adet dava aldığı ve kaçında başarılı sonuçlar ortaya koyduğudur. Bu tür detaylar da incelemeye alınmalı ve daha sonrasında seçim tamamlanmalıdır. Kayseri KVKK bilişim avukatı sayesinde sürece katılım sağlamadan dahi anında dava yürütme süreci bağlamında bilgi alma imkanınız da bulunmaktadır.

 

 

 

Kayseri KVKK Bilişim Avukatı Hizmetleri

Bilişim alanında uzman Avukat Dilan Ergüneş bilişim konusunda faaliyet gösteren şirket ve kamu kurumlarına;

 

Bilişim hukuku,

Bilişim suçları,

Dijital delillerin toplanması,

Kişisel hak ve verilerin korunması,

Sosyal mecradan içerik kaldırılması ve sosyal medyada itibar yönteminin sağlanması,

Bilgi güvenliği sağlanması ve siber suçlara karşı hukuki ve teknik olarak korunma yöntemleri,

Bilişim sözleşmeleri ve bilişim ortamında fikri hakların gözetilmesi.

21.01.2021

Kayseri Fikri ve Sinai Haklar Avukatı

Fikri ve Sınai Haklar kavramı ülkemizde son dönemde önem taşımaya ve aynı zamanda anlaşılmaya başlayan konulardan birisidir. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürettiği tüm ürünleri, yöntemleri, dokümanları, görselleri, kimlik unsurları, sanat eserleri, vb.’ne ilişkin tüm özgün tasarımları ve gizli ya da açık bilgileri ile ilgili sahip olduğu, kullanma, ürüne dönüştürme, çoğaltma, dağıtma, yayma, satma gibi haklarıdır. Kayseri Fikri ve sınai haklar avukatı bu doğrultuda hizmet vermektedir.

 

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Nedir?

 

Fikri ve Sınai haklar hukuku genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak unsurların sahipleri adına kaydedilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Kayseri Fikri ve sınai haklar avukatı oluşan hakları patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerin topografyalarıyla ilgilenmektedir. Fikri ve sınai haklar Hukuku, bu kavramların hayatımızda önemli yer almasıyla birlikte avukatların başlı başına ve uzmanlaşarak faaliyet gösterdiği alanlar olmaya başlamıştır. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı bu konuda uzmanlaşarak faaliyet alanını arttırmış olup Kayseri fikri ve sınai haklar hukuku çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmüştür. Günümüzde tüm tüzel ve gerçek kişilerin ürettiği ürünler, yarattığı eserler, ortaya çıkardıkları tasarımlar, buluşlar ve yenilikler ve benzeri tüm kavramlar fikir hırsızlığına açık ve korunmaya muhtaç hale gelmiştir. Fikri ve sınai hakları korumanın en basit yolu ise tescilden geçer. Tescil en hızlı, en az maliyetli ve de en fonksiyonel korunma yöntemidir. Tescilsiz korunma size her zaman maddi ve manevi kayıplar getirecektir. Bu nedenle de Fikri ve sınai haklara ait tüm değerlerinizi tescille korumanız önemlidir. Gelişen teknoloji ile dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, yerli ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici yönlerini koruma altına alınmasını gerekli kılmıştır. Fikri ve sınai haklar hukukuna ilişkin başlıca uyuşmazlıklar arasında telif haklarına, marka, patent, tasarım hakkına gasp hallerinin tespiti ve bu durumların önlenmesi yer almaktadır.

 

Fikri ve sınai haklar kanununu şu şekilde sıralayabiliriz.

 

 • Marka tescilleme işlemleri,
 • Telif Hakları Antitrust ve ticaret düzenlemeleri,
 • Yazılım lisansları haklarının korunması,
 • Patent, marka ve benzeri hakların korunması,
 • Uluslararası lisans ve know-how anlaşmalarının Türk Hukukuna uygun hale getirilmesi,
 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda danışmanlık hizmetleri,
 • Fikri ve Sınai haklar hukuku ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi.

 

 

 

Kayseri Fikri ve Sınai Haklar Avukatı Hangi Alanlarda Çalışma Yapar?

 

Fikri ve sınai haklar hukuku bölümümüzde marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, alan adı uyuşmazlıkları, ticari sırların korunması ve haksız rekabet de dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.

 

Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı fikri ve sinai haklar hukuku alanındaki hizmetlerini yalnızca danışmanlık hizmetleriyle sınırlı tutmayıp, sınai hakların Türk Patent Enstitüsü standardında takibi ile dava ve uyuşmazlıkların tüm aşamalarında müvekkillerimizi temsil hizmetlerini de kapsamaktadır. Fikri ve sınai haklar hukuku yönetimini stratejik bir konu olarak ele alarak, sistemimiz sayesinde yalnızca müvekkillerimizin Kayseri fikri ve sinai haklar hukukunu korumakla yetinmeyip, fikri mülkiyetin stratejik yönetilmesi konusunda da destek vermektedir. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı anayasadaki yasal düzenlemelere hakim olup uluslararası düzenlemelere olan hakimiyeti sayesinde danışmanlık hizmetine değer katmaktadır.

 

İşletmeler için fikri ve sınai haklar hukuku konusu değerlerinin muhafazası günümüz ekonomisinde çok büyük önem taşımaktadır. Kayseri fikri ve sınai haklar avukatı müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri, özellik taşıyan ürün ve hizmetler ve bunların üretim ve sunumlarına ait fikir ve süreçler ve diğer fikri veya sınai mülkiyete tabi olabilen değerlerin tescil ve korunması konularında destek sunmaktadır.

21.01.2021
© Copyright 2020 Avukat Dilan ERGÜNEŞ - || Web Tasarım